Danışmanlık

1 – HİBE VE TEŞVİK DESTEK DANIŞMANLIĞI

1-1- TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları
Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri…

1-1-1- 1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı

1-1-2- 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 

1-2- Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu Ve Sürdürülebilirliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi…

1-3- Yatırım Teşvik Belgesi
Yatırımları teşvik etmek amacıyla oluşturulan teşvik sistemi; yatırımın büyüklüğü, yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda öncelikle firmanın yapılacağı yatırım değerlendirilerek…

1-4- İhracat Destekleri
Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri kapsamında, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık – pazarlama-markalaşma süreçlerini kapsayan destekler konusunda uçtan uca…

1-4-1- Ticaret Bakanlığı Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri

1-4-2- Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

1-5- KOSGEB Destekleri
KOSGEB Destek Programları kapsamında projenin uygunluğunun belirlenmesi adına öncelikle bir fizibililte çalışmasının gerçekleştirilmektedir. Uygun görülen projelerin de tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri…

1-5-1- KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

1-5-2- KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 Çağrısı

1-6- Avrupa Birliği Ar-Ge Destek Programları
Avrupa Birliği Komisyonu; araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi, bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

 

 

 

2- YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

2-1-  Strateji/Yönetim Danışmanlığı
2-1-1- Stratejik Planlama
2-1-2- Kurumsal Performans Yönetimi
2-1-3- Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
2-1-4- Aile Anayasası
2-1-5- OKR (Objectives and Key Results)
2-1-6- İç Denetim Hizmetleri

2-2- Süreç İyileştirme Danışmanlığı

2-2-1- Mevcut Durum Analizi
2-2-2- Süreç Analizi (İş Süreçleri Analizi)
2-2-3- Dijitalleşme
2-2-4- Stratejik Satın Alma Yönetimi
2-2-5- Arge, İnovasyon ve Fikir Yönetimi Süreci
2-2-6- İnovasyon Yönetimi
2-2-7- Tedarik Zinciri Yönetimi

3- DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0 DANIŞMANLIĞI

3-1- IoT (Nesnelerin İnterneti) Platformu
3-2- Bulut Bilişim Uygulaması
3-3- Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka Platformları
3-4- Makine ve Tezgahlardan Veri Toplanması
3-5- Dijital İş Talimatı
3-6- Makine Hattı İzleme
3-7- Performans İzleme ve Değerlendirme
3-8- Döngü Zamanı Analizi ve Değerlendirme
3-9- Dijital Kanban Sistemi
3-10- Kestirimci Bakım
3-11- Artırılmış Gerçeklik
3-12- Dijital İkiz ve Simülasyon
3-13- Eklemeli İmalat
3-14- Dijital Kalite Kontrolü
3-15- Ürün izlenebilirliği (Ürün Seceresi Yönetimi yada Dijital Gölge)

4- YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

4-1- Yalın Düşünce Ve Temel Prensipler
4-2- Kitle Üretim Sistemi ve Uygulama
4-3- Sürekli Akış Oluşturma, Çekme Sistemi Oluşturma
4-4- JIT, Jidoka, Standart İş, Esnek İş Gücü Hattı Oluşturma
4-5- İç Lojistik Ve Malzeme Hareketleri Oluşturma
4-6- Yalın Teknikler (5S, SMED, Pokayoke, Otonom Bakım…)
4-7- Problem Çözme ve Kaizen
4-8- Anı Yönetmek ve Günlük Yönetim, Asakai, Obeya, Hoshin Kanri, A-3
4-9- İş Güvenliği Yönetimi, KYT, Ergonomi
4-10- Yalın Maliyet Yönetimi ve Sistematiği
4-11- Yalın Dijitalleşme, Veri Toplama Sistemi
4-12- Yalın Üretim Tabanlı Lay-Out Organizasyonu

,

5- KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

5-1- Kalite Yönetim Sisteminin Adaptasyonu
5-2- Otomotiv Core Tools Eğitimleri Ve Uygulamaları (APQP – PPAP-MSA –SPC – MSA)
5-3- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
5-4- ISO 14000 14001 Çevre Yönetim Sistemi
5-5- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
5-6- IATF 16949 – Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
5-7- VDA 6.3 Proses Denetimi
5-8- VDA 6.5 Ürün Denetimi
5-9- Ford Q1
5-10- TPM (Total Productive Management)
5-11- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
5-12- AS 9100 Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi
5-13- IRIS ISO TS 22163:2017 Demiryolu Organizasyonları İçin İş Yönetimi

 

 

6 – YATIRIM DANIŞMANLIĞI

6-1- Start-Up Yatırım Danışmanlığı

Firmamız hızlı geliştme potansiyeli olan start-up kategorisindeki firmalara yatırımcı bulma konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.